Sempozyum Katılım Koşulları

Sempozyumumuz; müzik ve sahne sanatları alanlarında eğitim veren kurumlarda görev alan tüm akademisyenlere, müzik ve sahne sanatları kurumlarında veya bağımsız çalışan tüm sanatçılara ve müzik ve sahne sanatlarıyla ilgili uzmanlaşan tüm bilim insanlarına açıktır.
Katılım ücreti bulunmamaktadır. Katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderleri kendilerine aittir.
Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen ve editörlerimiz tarafından biçimsel uygunluğu değerlendirilen bildiri özetleri; Bilim Kurulumuzca, kapsama ve bilimsel şartlara uygunluk, özgünlük ve sempozyum oturumları konu bütünlüğü gözetilerek değerlendirilecektir.

Özet ve tam metin yazım kuralları:
Sayfa Düzeni:

 • Kenar boşlukları: Her yönden 2,5 cm; 
 • Paragraf: Önce 0, Sonra 6
 • Paragraf/Satır Aralığı: Özet ve dipnotlarda tek; tam metinde 1,5

Yazı tipi/ebat:

 • Tüm metin Calibri
 • Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı
 • İkincil başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı
 • Özet, dipnotlar, anahtar sözcükler 10 punto
 • Nota-resim-şekil-grafik başlıkları 10 punto, koyu, nota-resim-şekil ve/veya grafiklerin altında, Nota-resim-şekil-grafiklerle birlikte ortalı
 • Tam metin 12 punto

Genel:

 • Sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Başlığın altında sola yaslı ve koyu şekilde yazarın/yazarların ad ve soyadları yer almalı, ünvan ve kurum bilgileri ise dipnotta verilmelidir.
 • Metin içi atıflar ve kaynak yazım kuralları için Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme İlkeleri esas alınmalıdır. Bu ilkelere //yunus.hacettepe.edu.tr/~iakcam/dosyalar/3_kaynak_gosterme.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. Sık kullanılanlar için aşağıda örneklere yer verilmiştir.
 • Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar; yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralamasıyla parantez içerisinde verilmeli (Yılmaz, 2013, s.355), nokta parantezden sonra konulmalıdır.
 • Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa göndermede yıldan sonra a,b,c ... şeklinde numaralandırma yapılmalıdır (Yılmaz, 2013a, s.47).
 • Birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa atıflar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (Yılmaz, 1998, s.43; Sun, 1987, s.55).
 • Elektronik kaynaklar, tam ağ adresi ve erişim tarihi ile birlikte dipnot olarak verilmektedir.
 • Doğrudan alıntılar, üç satırdan kısa ise tırnak işareti içinde, italik olarak yazılmalıdır. Üç satırı aşan doğrudan alıntılar her iki yandan birer cm. içeride, düz, 11 punto ve tek satır aralığı ile belirtilmelidir.
 • Not: Biçime uygun olmayan bildiri tam metinleri yayımlanmayacaktır.