Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı : Prof. Dr. M. Cahit Güran

 

Sempozyum Başkanları:

Prof. Dr. Metin Munzur

Prof. Dr. Vural Gökmen

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cenk Güray

 

Düzenleme Kurulu

San. Öğr. El. Doğan Çakar (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Yeşim Baltacıoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz Başuğur (Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Mehmet Karagülle (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Yiğit Aydın (Bilkent Üniversitesi)

Öğr. Gör. Arda Erdem (Ankara Üniversitesi)

Korhan İlgar (Hacettepe Üniversitesi)

Tunahan Alan (Hacettepe Üniversitesi)

Mesude Elif Güngör Sarıkaya (Hacettepe Üniversitesi)

Burak Soykan (Hacettepe Üniversitesi)

Erdinç Yalınkılıç (Başkent Üniversitesi)

İrem Yamansoy (Hacettepe Üniversitesi)

Deniz Atalay (Hacettepe Üniversitesi)

Meral Uzun (Konservatuvar Sekreteri)

 

Bilim Kurulu Üyeleri

San. Öğr. El. Doğan Çakar  (Hacettepe Üniversitesi, Editör)

Prof. Dr. Abdullah Akat (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Özge Gülbey Usta

Prof. Dr. Aytekin Albuz (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktarkatal (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Türev Berki (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Evren Bilgenoğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Bige Bediz Kınıklı (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Ergur (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebru Güner Canbey (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Cenk Güray (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Suna Çevik(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Rengim Gökmen (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayten Kaplan (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferit Bulut (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Can Karahan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyhan Bulut (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgü Bulut (Ondokuz Mayıs Üniversitesi))

Prof. Dr. Lilian Mariella Tonella Tüzün (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent Alaner (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Cevher (Ege Üniversitesi E.)

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık (İTÜ)

Prof. Dr. Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Oya Levendoğlu (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkan Manav (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Munzur (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan (Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhun Orhon (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. İlknur Özal (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Sevgi (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç (Hacı Bayram Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal Tuğcular (Gazi Üniversitesi)

Prof.  Burak Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Uçan (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Uçarsu (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyit Yöre (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ivan Çelak (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. İlknur Özal (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Elif Önal (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Onur Özmen (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Müride Sun (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Yeşim Baltacıoğlu  (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Bilgin (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Kınıklı Snapper

Dr. Öğr. Üyesi Tunca Arıcan

Dr. Yiğit Aydın (Bilkent Üniversitesi)

Dr. Atilla Çağdaş Değer (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Burcu Kan (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. İsmet Karadeniz (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Giray Koçaslan (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Ahu Köksal (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Sinemis Sun (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Soner Uluocak (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Ferhat Çaylı (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Gözde Gürün Demireriden (Hacettepe Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ersin Antep (Trakya Üniversitesi)

Öğr. Gör. Arda Erdem (Ankara Üniversitesi)

Öğr. Gör. Emre Düzenli (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Öğr. Gör. Cansu Olgun (Akdeniz Üniversitesi)

Öğr. Gör. İsmail Sezen (Ankara Üniversitesi)

Refik Saydam (MÜZED)

İlteriş Sun

 

Sanat Kurulu Başkanı

Doç. Onur Özmen (Hacettepe Üniversitesi)

 

Sanat Kurulu Üyeleri

Prof. Rengim Gökmen

Prof. Burak Tüzün

Doç. Tayfun İlhan

Doç. Elif Önal

Öğr. Gör. Dr. Tolga Yüksel

Öğr. Gör. Yiğit Aydın

Öğr. Gör. Arda Erdem

Öğr. Gör. İsmail Sezen

Öğr. Gör. Korhan İlgar

Öğr. Gör. Burak Soykan