2. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu

Amaç ve Kapsam


Sempozyumun amacı müzik ve sahne sanatlarıyla ilgilenen sanat ve bilim insanlarını bir araya getirmek olup;

Sempozyumda; müzik ve sahne sanatları, müzikoloji ve müzik teorisi alanları ile bu alanlara yönelik tüm disiplinler arası çalışmalara yer verilecektir.

Katılım ücreti bulunmamaktadır.

 

 

Önemli Tarihler


Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 04 Nisan 2016

Kabul Edilen Bildirilerin İnternet Üzerinden Duyurulma Tarihi: 08 Nisan 2016

Sempozyum Programının İnternet Üzerinden Duyurulma Tarihi: 15 Nisan 2016

Sempozyum Tarihi: 02, 03 Mayıs 2016

Yer: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Sempozyum Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 1 Haziran 2016

 

 

Sempozyum Özet ve Bildiri Yazım Kuralları


A. BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulmak istenen bildirilerin özetleri  250 sözcüğü geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altında birer satır boşluk bırakılarak yazar/yazarların ad ve soyadları, ardından kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Özet metninin sonunda bildiri içeriğini temsil eden en az üç en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet metninde referans, atıf veya görsel kullanılmamalıdır.

B. BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

1.SAYFA YAPISI

Bildirinin sayfa yapısı;  sağdan, üstten ve alttan 2,5cm, soldan ise 3,5cm. boşluk bırakılacak surette ayarlanmalıdır.

2. BAŞLIKLAR

Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı ve tamamı büyük harfle; ikincil başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve tamamı büyük harfle; üçüncül ve daha alt başlıklar ise 12 punto, koyu, sola yaslı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

3. ANA METİN:

Ana metin; Calibri yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı *.doc formatı korunarak yazılmalıdır. Ana metni takiben metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme İlkeleri’ne uygun şekilde yazılmalıdır.
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme İlkeleri’ne //www.ceviribilim.hacettepe.edu.tr/bilimselyayin.pdf adresinden ulaşılabilir.

4. TABLO, ŞEKİL, NOTA VE GÖRSELLER

Bildirideki görseller, siyah-beyaz basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalı ve metin içerisine yerleştirilmelidir. Tablo, şekil, nota gibi materyallerin başlıkları görsellerin üstüne 10 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harflerle yazılmalıdır.

5. GÖNDERMELER

Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar; yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralamasıyla parantez içerisinde verilmeli (Yılmaz, 2013, s.355), nokta parantezden sonra konulmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa göndermede yıldan sonra a,b,c ... şeklinde numaralandırma yapılmalıdır (Yılmaz, 2013a, s.47). Birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa atıflar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (Yılmaz, 1998, s.43; Sun, 1987, s.55). Elektronik kaynaklar, tam ağ adresi ve erişim tarihi ile birlikte dipnot olarak verilmektedir.
Doğrudan alıntılar, üç satırdan kısa ise tırnak işareti içinde, italik olarak yazılmalıdır. Üç satırı aşan doğrudan alıntılar her iki yandan birer cm. içeride, düz, 11 punto ve tek satır aralığı ile belirtilmelidir.

6. KAYNAKÇA

Bu bölümde, sadece metin içerisinde gönderme yapılan çalışmalara yer verilmelidir. Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sıra gözetilerek ana metin yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır.  Ayrıntılı bilgi için için; //www.ceviribilim.hacettepe.edu.tr/bilimselyayin.pdf adresinden Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme İlkeleri’ne bakınız.

 

Örnek Özet Şablonu


BAŞLIK (Müzik, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları alanlarıyla ilişkilendirilmiş) 

Adı Soyadı
(Kurum/Unvan/E-mail Adresi)

Özet

Sempozyumda sunulmak istenen bildirilerin özetleri  250 sözcüğü geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altında birer satır boşluk bırakılarak yazar/yazarların ad ve soyadları, ardından kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Özet metninin sonunda bildiri içeriğini temsil eden en az üç en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet metninde referans, atıf veya görsel kullanılmamalıdır.

Anahtar sözcükler: (En az 3, en çok 5)

 

Kurullar


Sempozyum Başkanı

 

Prof. Metin MUNZUR

Düzenleme Kurulu Başkanları

Doç. H.Levent KUTERDEM
Dr. Ahu KÖKSAL (Proje yürütücüsü)
Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN
San. Öğr. El. Doğan Çakar

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 

Öğr. Gör. Göksu COŞKUNLAR
Arş. Gör. Hüseyin OÇAN
Arş. Gör. İrfan BUZCU
Arş. Gör. Şafak CEYHAN
Arş. Gör. Deniz KÜN
Arş. Gör. Ayça NARLI

Bilim Kurulu

 

Prof. Metin MUNZUR
Prof. Dr. Mehmet Emin GÖKTEPE
Prof. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
Prof. Dr. Ayten KAPLAN
Doç. H.Levent KUTERDEM
Doç. Dr. Alper MARAL
Doç. Dr. Hatıra Ahmedli CAFER
Doç. Dr. Türel EZİCİ
Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN
Doç. Onur ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜRAY
Yrd. Doç. Dr. Onur AKTAŞ
Yrd. Doç. Turgay ERDENER
Yrd. Doç. Ekrem ÖZTAN
Dr. Ahu KÖKSAL
Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN
Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN
San. Öğr. El. Doğan Çakar